Polityka prywatności i cookies

SKLEP INTERNETOWY WECK.COM.PL

1. Informacje na temat danych osobowych

1.1. Kto przetwarza dane osobowe użytkownika?

Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy w ramach sklepu internetowego WECK.COM.PL  dostępnego pod adresem www.weck.com.pl, jest Wojciech Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kowalski, z siedzibą: Piaski 5A, 05-520 Piaski, NIP 951 005 03 78

Dane kontaktowe: biuro@weck.com.pl, tel. +48 573 407 098

1.2. Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane przez administratora danych?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

a) W celu umożliwienie użytkownikowi założenia spersonalizowanego konta w ramach sklepu internetowego oraz jego obsługi, użytkownik przekazuje nam niezbędne do tego celu dane oraz udziela nam zgody na ich przetwarzanie w takim celu. Danymi tymi są:

 1. Dane osobiste, którymi są:
  1. Imię i nazwisko,
  2. E-mail,
  3. Hasło,
  4. Dane adresowe, którymi są:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres,
   3. Telefon,
  5. Dane firmowe, którymi są (nie jest wymagane):
   1. Firma (nazwa),
   2. numer NIP

b) W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości składania zamówień, wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego WECK.COM.PL, dokonywania rozliczeń, przetwarzamy niezbędne dane osobowe użytkownika, które podaje dla wykonania umowy, której jest stroną. Są to następujące dane:

 1. Adres e-mail,
 2. Imię i nazwisko,
 3. Adres,
 4. Telefon,
 5. Firma (nazwa) i NIP (nie jest wymagane),

c) W celu obsługi użytkownika w związku z rękojmią lub gwarancją oraz realizacją innych przewidzianych ustawowo obowiązków, w tym dokumentowania transakcji zgodnie z wymogami fiskalnymi, dochodzeniem roszczeń, przetwarzamy dane użytkownika niezbędne dla wykonania umowy, której jest stroną, a także dane niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych,

1.3. Czy wymagane jest przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych?

Podanie przez użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest natomiast niezbędne w celu założenia i obsługi spersonalizowanego konta w sklepie internetowym WECK.COM.PL  oraz dokonywania zakupów (zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym WECK.COM.PL ).

Ograniczamy zakres żądanych danych osobowych użytkownika do niezbędnego minimum.

Jeżeli użytkownik nie zamierza zakładać spersonalizowanego konta, może w ramach dokonywania transakcji w sklepie, podać dane wymagane do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów. W szczególności obejmuje to dane umożliwiające złożenie zamówienia, dokonanie zakupu, rozliczenie i wysyłkę towaru w przez sklep internetowy WECK.COM.PL .

Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie i użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania. W razie jednak braku podania wymaganych danych osobowych, może nie być możliwe założenie i obsługa spersonalizowanego konta użytkownika w sklepie internetowym WECK.COM.PL . W stosunku do danych  wymaganych do zawarcia i wykonania umowy, w razie braku ich podania, nie będzie mogła dojść do skutku umowa i realizacja zamówienia.

1.4. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy jedynie w zakresie, celach i na podstawach określonych powyżej (pkt 1.2). Korzystamy jednak z usług podmiotów trzecich dla zapewnienia realizacji naszych usług, w związku z czym podmioty takie mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. W szczególności są to:

a) podmioty zapewniające usługi hostingowe w stosunku do sklepu internetowego WECK.COM.PL,

b) podmioty zapewniające utrzymanie poczty elektronicznej, umożliwiającej obsługę sklepu internetowego WECK.COM.PL ,

c) podmioty uczestniczące w rozliczeniach, w tym operatora pośredniczącego w dokonywaniu płatności,

d) podmioty dostarczające przesyłki (firmy kurierskie).

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

1.5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika, w stosunku do których wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzamy przez okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku danych osobowych użytkownika, które możemy przetwarzać na innej podstawie prawnej, np. niezbędnych w celu wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub niezbędnych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla ich wypełnienia.

W związku z powyższym, niezależnie od wycofania zgody, usunięcia spersonalizowanego konta użytkownika w sklepie internetowym WECK.COM.PL lub danych osobowych przez użytkownika administrator danych może przetwarzać dane osobowe konieczne do realizacji umowy, w tym jej zawarcia, rozliczenia, wysyłki towaru lub w innych prawnie dopuszczalnych przypadkach, w tym dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków związanych z dokumentacją fiskalną. Dotyczy to także danych w sytuacji wypełnienia przez Klienta formularza umożliwiającego jednorazowy zakup w sklepie internetowym WECK.COM.PL.

1.6. Czy dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania?

Nie. Nie podejmujemy takich działań.

1.7. Uprawnienia użytkownika

Respektujemy wszelkie prawa użytkownika, przysługujące mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

a) Użytkownik ma prawo żądania od nas dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo to realizowane może być poprzez:

 • spersonalizowane konto użytkownika w ramach sklepu internetowego WECK.COM.PL dostępne po zalogowaniu lub
 • poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej: biuro@weck.com.pl

b) Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych go dotyczących

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (w tym dokumentowania transakcji zgodnie z wymogami fiskalnymi, dochodzeniem roszczeń), może być wniesiony z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika. Sprzeciw nie będzie skuteczny, w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, może być wniesiony w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

c) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych,

d) Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie

Prawo to realizowane może być poprzez:

 • spersonalizowane konto użytkownika w ramach sklepu internetowego WECK.COM.PL dostępne po zalogowaniu lub
 • poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej: biuro@weck.com.pl

Cofnięcie zgody jest prawem użytkownika. W stosunku jednak do określonych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji pewnych funkcjonalności, np. dla utworzenia lub obsługi spersonalizowanego konta w sklepie internetowym WECK.COM.PL, brak zgody na ich przetwarzanie przez administratora może wiązać się z brakiem możliwości realizacji tych funkcjonalności. W niektórych sytuacjach cofnięcie więc zgody może powodować konieczność likwidacji konta.

Pomimo cofnięcia zgody, administrator danych może przetwarzać dane osobowe konieczne i niezbędne do realizacji umowy (np. jej zawarcia, rozliczenia, wysyłki towaru) lub w innych prawnie dopuszczalnych przypadkach (np. dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków związanych z dokumentacją fiskalną).

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego zgodnie z polskimi przepisami

Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowy

2.      Informacje dotyczące cookies

2.1. Cel wykorzystywania cookies

Dla Państwa wygody sklep internetowy WECK.COM.PL  używa tzw. plików cookie ("ciasteczka"). Pliki cookie, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (dysku komputerowym, urządzeniu przenośnym itd.), w związku z dostępem do danej strony internetowej. Serwery mogą odczytywać te pliki przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia końcowego.

Pliki cookie służą m.in. do:

 • dostosowania zawartości stron sklepu internetowego preferencji użytkownika oraz optymalizacji; w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • umożliwienia korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika, w celu realizacji funkcjonalności dotyczących dokonywania zamówień, w szczególności używania mechanizmu składania zamówień ("koszyk")
 • utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu
 • w celach statystycznych

2.2. Rodzaje plików cookie

W ramach sklepu internetowego WECK.COM.PL stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji i wylogowaniu się z Konta Klienta) oraz stałe (przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.)

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

Należy także wziąć pod uwagę, że poprzez sklep internetowy WECK.COM.PL, uzyskać można dostęp do usług płatniczych zapewnianych przez podmioty trzecie. W takich przypadkach, podmioty te informują o ewentualnych korzystaniu z cookies i jego zasadach.

2.3. Zmiana ustawienia dotyczących cookies

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę i ograniczyć lub wyłączyć możliwość wykorzystywania przez sklep internetowy WECK.COM.PL plików cookie. Domyślna konfiguracja przeglądarek internetowych pozwala na wykorzystywanie plików cookie. Zmiany ustawień dotyczących cookies są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.

Poniżej  zamieszczono odnośniki do szczegółowych informacji o zmianie ustawień cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Użytkownik musi jednak mieć na uwadze, że ograniczenie lub wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywania przez sklep internetowy WECK.COM.PL cookies, chociaż zwiększa prywatność, może powodować jednak brak możliwości korzystania przez użytkownika z niektórych funkcjonalności sklepu. Utrudnione m.in. może być korzystanie ze spersonalizowanego konta użytkownika lub funkcjonalności "koszyka". Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej Przeglądarce.